Archive for March, 2019

Можете ли да гадаете сънищата с подкрепата на съновник?

horoscope

Сънищата за разгадаване е важно да се разделят. В случай, че съновидението ви е смутно, случва се точно като на филмова лента като вие не участвате в този „сценарий” – такъв сън е безполезен. Съновидението, върху което е препоръчително да се фокусирате, следва да направи отпечатък в паметта ви. Може би няма да си спомните пълния сценарий, а само отделни епизоди. Действително и най-малката частица или детайл от съновидението трябва да направи личния си печат в сърцето ви.

Препоръка при тълкуване на съновиденията: Предимно сънят, изпълнен със страст и не ви дава покой, може да ви води. Пророческият сън носи характерна затрогваща украска, която не може да се изрази с реплики.

Не се засилвайте да отваряте книгата за разгадаване на сънища. Доста набързо се отгатват случки, като са украсени емоционално и имат връзка с реални човешки чувства. Истинските и яростни емоции са светлините по улицата на пребиваването ни.

Осъществимо е сънуваното от нас да станат част от действителния живот. Всяка нощ всеки един сънува, но в по-голямата част от случаите, веднага след събуждане, не си спомня нищо. Нормалното разгадаване на съня е изкуство. Нужно е да успеете от огромното количество сънувано да пресеете съдържание.

Рядко в съновиденията ни присъстват цветове, звуци, вкусови усещания и миризми. Появата им в съня на всеки човек е от голямо значение и в голяма част от случаите допринася бистрота за бъдещи събития.

Направете дневник на вашите съновидения. Много внимателно подберете тези детайли, които са коректните за тълкуване. Прегледайте в книгата за тълкуване на сънища подходящият момент, отнасящ се до конкретен обект, предмет на сънищата си. И спокойно следвайте правилата, актуални за всяка една дейност на творчеството.

Възможни примери от книгата за разгадаване на сънища: лес – неспокойствие; планина – затруднение; мъглявина – тайнственост; рояк птици – гости;…

Не възприемайте съновидението буквално. Съновиденията са ограбени от здрав разум, логика и последователност. Логичността на изкуството драстично се отличава от логиката на реалния живот. Разбира се това, което сънуваме, е игра на нашето подсъзнание. Нашето подсъзнание е лишено от реална логика и смисъл.

Открийте повече информация: тук