Archive for November, 2018

В цялата планета непрестанно се правят и ползват доста бройки и различен вид автомобилни гуми.

old tyresПо правило доставчиците са длъжни да предоставят площ, в територията на смяната и продажбата на автомобилни гуми, където водачите да е възможно да връщат своите собствени излезли от употреба гуми и в следствие да са предадени за ползване и/или рециклиране. За да се облекчат вносителите и производителите в изплащане на такса за автомобилни гуми, Гумирек ЕАД предоставят на своите членове, работеща с-ма по транспортиране, събиране, ползване или/и преработване на гуми.

Екотакси за рециклиране на гуми се налагат заради, нуждата от изграждане на с-ми относно събиране, пренасяне, ползване и/или обработване, за да се попречат унищожението върху природата. Нерядко автомобилните гуми биват наслагвани на огромни купчини или дори директно хвърлени на открито. В продължителен липсата на създадени системи по събиране, транспортиране, оползотворяване или/и преработване на гуми, носи след себе си до рискове за екологичното равновесие. В къс план може това да допринесе до зараждането на невиждани пожари.

Дружеството Гумирек ЕАД разбира сериозността на проблема, обвързан с наложителното по наредба обработване на гуми. Съдействието ни решава темата с извън срока на годност автомобилни гуми от колекционирането им до екологосъобразното ползване и/или рециклиране.

Имаме възможността да понижим от тежестта на необходимото заплащане на продуктова такса за гуми, понеже бихме могли да ги използваме при възможно най-ниски разноски. Работим за това автомобилните гуми да не са хвърлени сред природата, да не замърсяват и да не създават опасни ситуации.

Открийте повече информация: тук