Archive for May, 2015

Знаете ли какви типове магии съществуват

Магията се разделя на два главни раздела: практическа и теоретична. Първият вид магия говори за теорията на магическите операции, докато вторият вид магия представлява изкуството да се въздейства с волята върху процесите на еволюцията на природните сили. Теоретичната магия дава основата на практическата магия, която от своя страна се работи за реализирането на магическите принципи в живота.

Целта на магията като свещена наука е да създаде в даден човек умение за максимално развитие на психофизическия потенциал, с цел да се установи пълен контрол и самоконтрол върху света който го заобикаля.

Спрямо предназначението си и целите, за които се ползва, тя бива:

Бяла магия – изкуството и науката, чието използване е подчинено на полезни, хуманни дейности.

Черна магия – науката и изкуството за достигането с магии на низки, зловредни цели.

Сива магия – науката и изкуството за достигане на определено лични работи, насочени към задоволяване на лични искания и нужди в света. Тя представлява междинен вариант на Бялата и Черната магия.

Спрямо средствата, с които борави тя бива:

Висша магия (Магическа наука; Магическо изкуство)

Низша магия (Магическо умение)

Низшата магия (практическата) се нарича също и Магическо умение. Тя представлява доста широко разпространена магическа практика, насочена към достигането на утилитарни предназначения. Възникнала е в миналото, главно измежду селските жители, занимаващи се с тежка физическа работа и населяващи ниските местности в полите на замъците на феодалите, които били локализирани предимно на по-големи хълмове .

Висшата магия е магията на гражданите – занаятчии, търговци и аристокрация. В средните векове най-често градовете били строени на височините близо до места с прясна вода. Обитателите им били по-образовани и просветени в сравнение с по-малко образованите жители от селата и при тях съществували по-благоприятни условия за занимания по метафизика.

Така селската и градска култура предопределили развиването на тези практики в 2 насоки. Нисшата магия се разпространявала главно от уста на уста, понеже мнозинството от селското население било необразовано. Висшата магия се предавала посредством пергаментови свитъци, известни с името Гримоари.

Източник: Yasnovidec #1 – наука и магия